ความภาคภูมิใจ


โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณว่า มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-Net )ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 ปี  (ปีการศึกษา 2556–2559) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  โดย นายธนชน  มุทาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ในวันที่  8 สิงหาคม  2560ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศิษย์เก่าดีเด่นในงาน"75 ปี สวนสุนันทา" ขอแสดงความยินดีกับ นายเรืองชัย ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในงาน ...
  ส่ง 16 ม.ค. 2556 20:08 โดย พุทธชาติ คะสกุล
 • ประชาสัมพันธ์ วงโปงลางโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
  ส่ง 13 พ.ย. 2555 20:55 โดย พุทธชาติ คะสกุล
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ด้วยโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา และโรงเรียนบ้านป่ายาง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยม ...
  ส่ง 19 ส.ค. 2562 02:17 โดย โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดง สพป.ชัยภูมิ 1
 • ทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2559 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ข้าราชการครู บุคลากร พร้อมด้วยนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ...
  ส่ง 15 ก.ค. 2559 01:08 โดย โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดง สพป.ชัยภูมิ 1
 • เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2559 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนโนนน้อยแผ ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2559 21:43 โดย โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดง สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  ส่ง 6 ก.ค. 2559 21:32 โดย โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดง สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) จังหวัดชัยภูม ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2559 21:33 โดย โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดง สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 49 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา